Log inRegister
An error has occurred:

Click anywhere to continue...
Geboren 12 - 10 - 1955 te Rotterdam

Studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden

Afgestudeerd in 1982

Van 1980 tot 1998 werkzaam in het middelbaar onderwijs van Zaanstad

Van 1998 tot 2017 werkzaam als docent Nederlands en Algemene Ontwikkeling verbonden aan het Rijswijks Lyceum

Sinds 2017 als docent Nederlands verbonden aan Lyceum Ypenburg

Foto: Sanne van der Most.

Enkele publicaties:

- R. de Ruiter en H. Bekkering: "Laarmans en de religie. Enkele opmerkingen n.a.v. Elsschots Dwaallicht", in: Over Willem Elsschot, Beschouwingen en interviews, 's-Gravenhage 1982; eerder verschenen in De nieuwe taalgids, jrg. 72, nr. 3, mei 1979

- Rob de Ruiter: Lezen voor je lijst, Amersfoort 1991

- R. de Ruiter: Algemene Ontwikkeling, interne publicatie Rijswijks Lyceum, 2008

- Rob de Ruiter: "Leeskringen op school", in: Handboek literatuuronderwijs 2009 - 2010, Rotterdam 2009