Log inRegister
An error has occurred:

Click anywhere to continue...
Geboren 12 - 10 - 1955 te Rotterdam

Studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden

Afgestudeerd in 1982

Van 1980 tot 1998 werkzaam in het middelbaar onderwijs van Zaanstad

Sinds 1998 als docent Nederlands en Algemene Ontwikkeling verbonden aan het Rijswijks Lyceum

Foto: Sanne van der Most.

Enkele publicaties:

- R. de Ruiter en H. Bekkering: "Laarmans en de religie. Enkele opmerkingen n.a.v. Elsschots Dwaallicht", in: Over Willem Elsschot, Beschouwingen en interviews, 's-Gravenhage 1982; eerder verschenen in De nieuwe taalgids, jrg. 72, nr. 3, mei 1979

- Rob de Ruiter: Lezen voor je lijst, Amersfoort 1991

- R. de Ruiter: Algemene Ontwikkeling, interne publicatie Rijswijks Lyceum, 2008

- Rob de Ruiter: "Leeskringen op school", in: Handboek literatuuronderwijs 2009 - 2010, Rotterdam 2009